Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Avaleht
The full page scroll option takes each row of Vertex and sets it to the height of your screen. With the arrow buttons of your keyboard or the vertical scrolling of your mouse the screen will jump to the next section. Each row that has modules published to it will show as the full height of your screen. To demo this check out the homepage of this demo. You can enable on the homepage only or have it show on all pages. We recommend that it shows only on the homepage.

You can place the below code on any DIV directly as a child to <div id="s5_body_padding"> and it will make it show up full screen.

class="s5_slidesection"


The below screenshot shows the admin area under the "layout" area of Vertex. You simply start adding names for the row names and then it will be enabled. Be sure to separate them by commas. You can enable the full page scroll to just show on the homepage only.

Fullscreen scroll navigation that shows on the right hand side of yoursite:

 

Baptistikogudus Valga linnas alustas lätikeelsena tõenäoliselt 1907. aastal. Valga Betaania Baptistikogudus loeb oma ajalugu aastast 1921, 21.maist, kui Hans Rebane tuli Leningradist Valka elama ja kogus kokku pärast Eesti-Läti piiri sulgemist Eesti poolele jäänud koguduseliikmed. Hans Rebasest sai koguduse esimene pastor, kogudusest esialgu Tallinna Viladelvia (Filadelfia) koguduse osakond.1922. aastal asuti Mesipuu tänavale Petaania palvelasse ja kogudus nimetaski end selle nimega. 1925. aastal valiti koguduse pastoriks Karl Kaups ja 1926. aastal Richard Kaups, aga nad käisid kohal ainult aegajalt. Kohapealseks töö eestvedajaks jäi väikeste vahedega kuni 1943. aastani Hans Rebane.

1926 registreeriti kogudus ametlikult. 1928–1929 oli pastoriks baptistiliidu rändjutlustaja Karl Mühlberg, kes elas sel ajal Valgas. 1929. aastast kuni surmani 1932. aastal oli pastoriks Johannes Wühner. Tema surma järel lõhenes kogudus kaheks. Petaaniast eraldunud ehk põhiharuks jäänud kogudust juhatasid kuni 1936. aastani ... Kampus ja 1938. aastast Peeter Miilius, kelle ajal Petaaniasse jäänud liikmed tulid tagasi. 1939. aastal avati Tsirguliinas koguduse osakond.

Veidi baptistikogudusest hiljem, 1922. aastal oli alguse saanud Valga Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus. 1928. aastast juhtis kogudust J. Raudsepp ja tema järel Fr. Utsar. 1945. aastal ühineti baptistikogudusega ja kogudusest sai Valga Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Kogudus.

1949–1952 juhtis kogudust Artur Nukk ja 1952–1953 Karl Mõttus. 1953–1962 oli pastoriks Jaan Hanni. See oli koguduse ajaloos üks edukamaid perioode. Oluline oli tema juhtimisel uue palvela ehitamine Uuele tänavale, mis avati 1957. aastal.

1962–1978 oli koguduse pastoriks Efrosim (Siim) Rakki. Sel ajal tuli kogudusse mujalt Nõukogude Liidust palju saksa ja vene usklikke, kes hakkasid omaette koosolekuid pidama. 1969. aastal võttis nõukogude võim Uue tänava palvela ära ja andis asemele elumaja Läti piiri ääres, Kalda tänaval, millele kogudus ehitas juurde palvesaali (avati 1970).

1979–2002 oli pastoriks Üllas Linder. Sellesse ajavahemikku jääb Eesti taasiseseisvumine, millega kaasnes mõne aasta pikkune aktiivne laste- ja noortetöö. 1989. aastal algas kristliku lehe „Kuulutaja“ väljaandmine, millest ilmus 167 numbrit koguduse väljaandena ja edasi jätkus töö Kuulutaja Ühingu väljaandena. 1990. aastal anti Uue tänava palvela tagasi, sinna asusid Kalda tänavalt pärast põhjalikku hoone remontimist venekeelsed usklikud. 1991. aastal võttis kogudus uueks nimeks Valga Betaania Baptistikogudus.

2002. aastal oli koguduse pastoriks Ago Rand ja 2003–2006 Tarmo Õun. 2006–2012 ja 2014–2015 oli Üllas Linder pastori kohustetäitjaks. 2012–2014 oli pastoriks Alari Allikas. 2015. aastast juhib kogudust pastorina Otto Aavistu.

2013. aastast kasutab kogudus üüripinda Valga kesklinnas, Kesk tn.6. Kalda tänava täielikult amortiseerunud hoone anti ühele eraisikule.

The Vertex user interface allows admins to adjust the width of any position with ease with a graphical interface that visually represents the layout and look of the live page. Simply set the number of positions for each area and then adjust the sizes as needed.
Read More

Võta meiega ühendust

Aadress: Valga, Kesk 6, 68203; e-post: valga.betaania@kogudused.ee
Pastor: Otto Aavistu, tel. 517 0101, e-post: otto.aavistu@gmail.com
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00